Hvad kendetegner et anpartselskab?

Hvad kendetegner et anpartselskab?

Et anpartselskab eller et ApS som det også kaldes er kendetegnet ved at det er relativt billigt at stifte og der er begrænset hæfte. Det er en billig måde at stifte et selskab, hvor du kun risikere de 40.000 kr. du har indskudt i selskabet, hvis du mod forventning skulle gå konkurs. Forskellen på et ApS og f.eks. et personligt ejet selskab ligger her. I hæftelsen. Har du et personligt ejet selskab og går konkurs, kan dine kreditorer i mange år fremover bede om deres penge, hvilke kan gøre det svært at komme på fode økonomisk igen. Og med den risiko er 40.000 kr. ikke ret mange penge. Sammenlignet med risikoen for at skulle gå fra hus og hjem. 

Stift et holdningselskab samtidig med dit ApS

Hvis du har planer om at stifte et ApS, er det en god ide at overveje om du samtidig bør stifte et holdingselskab. Fordelen ved at stifte dem samtidig er, at du kan bruge de 40.000 kr du skal bruge på at stifte holdningsselskabet kan bruges til at stifte anspartselskabet, hvis du gør det samtidig. Venter du kan du ikke bruge de samme penge til stiftelse. Fordelen ved et holdingselskab er, at du kan bruge den som pengetank og til at opnå skattefordele f.eks. kan et underskud i et ApS dækkes af et andet ApS eller via penge som står i holdingselskabet. Du kan med fordel få råd og vejledning af en advokat eller en revisor, om hvad der vil være det klogeste.

Hvad kendetegner et ApS?

Udover som det allerede er nævnt er relativt billigt at stifte et ApS og der er begrænset hæftelse er der flere gange ting der kendetegner et ApS. 

  • Det er en selvstændig juridisk enhed
  • Der kan være en eller flere ejere
  • Ejerne samt panthavere skal nedskrives i en ejerbog og der skal være en direktion og en bestyrelse, hvis der er behov for en
  • Der skal aflægges årsrapport og som udgangspunkt skal en revisor godkende rapporten
  • Det koster 670 kr. at blive registreret og det skal ske senest 2 uger efter stiftelsen
  • Stifteren eller stifterne må ikke være under konkurs med et andet selskab
  • De 40.000 kr det koster at stifte ApS kan enten være i kontanter eller i værdigenstande. De skal bekræftes af banken, advokaten eller revisoren.